Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • Vanuit leerling enquête is gebleken dat de kinderen behoefte hebben om mee te denken over zaken in de school.
  • De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school.
  • Onderwerpen kunnen zijn;schoolafspraken, pleingedrag, activiteiten in bijv. Kinderboekenweek, Sint, Kerst, organiseren van een lentefeest, kleedjesmarkt. Sterke kanten van de school met daaraan gekoppeld de verbeterpunten. Onderwerpen zoals pesten, computergebruik en gezond gedrag. Onderwerpen die door de groep aangedragen worden
  • De leerlingenraad heeft als doel de betrokkenheid van de leerlingen op wat er in de school gebeurt te vergroten. Dit zal ertoe bijdragen dat onze school nog leuker en aantrekkelijker wordt.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.