Onze school

Toekomstbestendig, gezond, duurzaam en groen zijn woorden die om een uitleg vragen.Wat voor invloed hebben die begrippen op ons onderwijs?

Toekomstbestendig

  • Leren vindt plaats in een betekenisvolle context en een uitdagende rijke leeromgeving, want dat motiveert leerlingen om te ontdekken, te onderzoeken en te leren.
  • Intrinsieke motivatie van kinderen om nieuwe dingen te leren wordt aangewakkerd en omgezet in succesvolle leerervaringen.
  • Leerlingen krijgen volop kansen om competenties te verwerven die ze langdurig, doelgericht en efficiënt kunnen inzetten.
  • Leren en ontdekken vindt ‘binnen’ en ‘buiten’ plaats en veelal met ‘levend’ materiaal.
  • Creativiteit, nieuwsgierigheid, durf en ambitie maar altijd met oog, aandacht en respect voor verschillen. 
  • Leerlingen krijgen maximale ontwikkelkansen. Het succes van de ene leerling gaat niet ten koste van de andere. Ieder kind heeft immers een talent.
  •  Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken. We kijken naar kansen zonder de gevaren uit het oog te verliezen.
  • We leren kinderen om te gaan met nieuwe technologie en internet in te zetten als bron van informatie.
  • Naast een brede persoonlijkheidsontwikkeling is een stevige basis op het gebied van taal en rekenen essentieel om onze leerlingen alle kansen te bieden.
  • Onderzoeken, ontdekken en veel samenwerken zijn vaardigheden die vragen om een veilige omgeving. We maken daarom samen goede afspraken en stellen duidelijke verwachtingen en grenzen.

 

Gezond, duurzaam en groen 

Gezond, duurzaam en groen’ zijn 3 van de 4 kernwaarden (toekomstgericht) en dus horen daar regelmatig excursies ‘naar buiten’ bij. De excursies vinden plaats in de wijk of directe omgeving van de school maar ook in de natuur rondom Alkmaar, Bergen en Schoorl. Een van de mogelijkheden is het zogenaamde ‘Natuurpad’ bij het Zandspoor in Schoorl of Parnassia in Bergen aan zee. Hier volgen de kinderen een opdrachtentocht door bos en duin, waarbij alle zintuigen aan bod komen. De klas wordt in kleine groepjes verdeeld, waarna elk groepje met een rugzak vol materialen op pad gaat. Er worden allerlei opdrachten uitgevoerd over bomen, bladeren, zaden, planten, bosdieren en alle andere dingen die je in een bos tegenkomt.