Ouders

Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs

Er is een onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid 3.0 op de openbare Vroonermeerschool. Een school volop in ontwikkeling en een school die de meerwaarde hiervan inziet zeker als verrijking van haar onderwijs en full partnerschap met ouders.

Uit dit onderzoek is gebleken dat:

  • Het voor de ouders wenselijk is dat ouders worden ingezet als gastdocent binnen de thema’s in de groep, aansluitend bij de hobby’s, beroepen en talenten;
  • Ouders zeer positief zijn over het contact dat zij hebben met de Vroonermeerschool;
  • Ouders zich welkom voelen op de school;
  • Ouders behoefte hebben aan activiteiten om het contact tussen de ouders onderling te stimuleren bijvoorbeeld door een receptie voor ouders aan het begin van het schooljaar;
  • Ouders de manier van communiceren via Social Schools erg waarderen.

 

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid


Er is daarnaast gevraagd naar mogelijk acties en kansen m.b.t. ouderbetrokkenheid in de toekomst.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Het zal duidelijk zijn dat ouderbetrokkenheid 3.0 kan worden door vertaald naar vormen van samenwerking tussen school en ouders: de inrichting van gesprekken, een presentatie van een hobby of beroep, ouderhulp bij creatieve activiteiten, een studiedag waarbij ouders workshops voor leerkrachten verzorgen met thema’s als effectief gebruiken van PowerPointpresentaties in de klas in de les of het leven met een ADHD’er thuis. Een moeder die bij Bureau Jeugdzorg werkt vertelt over vroegtijdige signalering, een vader geeft een workshop over gewoonten en gebruiken uit zijn cultuur of een opa die komt vertellen over zijn werk als architect. Door deze manier van werken ontstaat er gelijkwaardigheid in expertise die nodig is om ouderbetrokkenheid 3.0 te realiseren in het belang van kinderen, het ultieme doel van elke vorm van ouderbetrokkenheid.