Schooltijden

Op de Vroonermeerschool hebben we een continurooster, het zogenaamde 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat onze leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en tussen de middag van 12.00 uur tot 12.30 uur op school in de klas lunchen.

Voor- en naschoolse opvang 

 

Voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang werken we samen met Klein Alkmaar. Meer informatie kunt u vinden op hun website.

 

 

Lees meer