Schoolgids

In onze schoolgids geven wij u een beknopt, maar toch zo volledig mogelijk beeld van onze school.

De Vroonermeerschool is een openbare basisschool waar betekenisvol, uitdagend, eigentijds en thematisch onderwijs wordt verzorgd. Er is daarnaast veel aandacht voor duurzaamheid en de natuur.

De 4 kernbegrippen die worden gehanteerd zijn;

‘Toekomstbestendig, gezond, duurzaam en groen

De school waar het onderwijs zich niet beperkt tot het leslokaal.

Verderop in deze gids leggen wij u uit wat dit inhoudt.

 

Wij laten in principe elke leerling toe, zonder te letten op levensbeschouwelijke, godsdienstige, sociale of etnische achtergronden. De schoolgids wordt elk jaar herzien, met instemming van de MR. De schoolgids wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar op onze website (www.vroonermeerschool.nl) gepubliceerd, laat zien wat u, als ouder van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen.

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool?
Gaat uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen?
Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past?

Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school. 
Overweegt u uw kind aan te melden bij de Openbare Vroonermeerschool dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.
In een persoonlijk gesprek ontvangt u dan alle benodigde informatie, krijgt u een rondleiding en kunt u de sfeer proeven.