Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur (Ronduit basis voor onderwijs) te maken hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Leerkracht: Nadine

Hoi, ik ben Nadine. Vier jaar geleden ben ik met mijn man en 2 jonge kinderen verhuist naar Broek op Langedijk en ben ik hier op de Vroonermeerschool komen werken. Een groene, gezonde, duurzame, toekomstbestendige school in opbouw die werkt met thema’s. Daar wilde ik graag aan mee bouwen! Dit schooljaar geef ik les in groep 2/3 en ben ik naast Judith intern begeleider van de groepen 1/2 en 3/4. Vanuit de leerkrachtengeleding zit ik ook in de medezeggenschapsraad. In de MR worden belangrijke punten besproken zoals de nieuwbouw, groepsformatie, vakantieregeling en verkeersveiligheid. Ik vind het fijn en belangrijk om het hier in samenspraak met ouders over te hebben omdat we met elkaar (leerkrachten én ouders) de beste school neer kunnen zetten voor de kinderen. Ik hoop dan ook dat alle ouders die geen zitting nemen in de MR zich vrij voelen om mij te benaderen om een punt in te brengen!

Leerkracht: Maaike

Mijn naam is Maaike Sijbrandij en met veel plezier ben ik de juf van groep 1 (2). Daarnaast ben ik lid van de MR en vervul, net als mijn collega's, nog andere taken binnen school zoals het organiseren van het schoolreisje voor de onderbouw en de Sinterklaasviering.

Ik werk twee dagen per week, samen met juf Kornelia, in groep 1-2. Ik heb hiervoor 16 jaar met plezier gewerkt bij de gemeente Amsterdam in het culturele domein; de laatste jaren als projectcoördinator van kunstprojecten in de openbare ruimte. In januari 2019 ben ik gestart met de verkorte deeltijdopleiding PABO en in 2021 heb ik die afgerond. Tijdens mijn stages heb ik goed kennis kunnen maken met thematisch en vakoverstijgend onderwijs en dat heeft me geraakt. Het is prachtig om te ervaren hoeveel je kan bereiken door vanuit betrokkenheid bij een thema en in een rijke leeromgeving met kinderen te werken. Ook de kleuters hebben mijn hart gestolen; ik geniet van hun fantasie, spel en onbevangenheid. In mijn laatste studiejaar heb ik dan ook gekozen voor de specialisatie ‘het jonge kind’. Ik leef samen met mijn man, dochter en hond in Alkmaar en mijn vrije tijd besteed ik o.a. aan het maken van wandelingen, zwemmen, lezen en het leren bespelen van de ukelele.

 

Ouder: Sander

Mijn naam is Sander van Gool en ik ben de vader van Cas uit groep 4 en Noortje uit groep 2. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Margo en samen wonen wij in Vroonermeer-Noord. Ik ben werkzaam als teamlead bij Woeler, een online marketingbureau in Alkmaar. 

Bijna een jaar geleden besloot ik om MR-lid te worden. Ik vind het erg belangrijk om betrokken te zijn bij de school en mijn steentje bij te dragen. Ik vind het een goede manier om, namens ouders, zeggenschap te hebben in besluitvorming en mee te denken met de gang van zaken op school. Dus mocht je een onderwerp hebben dat door de MR moet worden besproken? Stuur mij een berichtje via social schools of spreek mij eens aan op het schoolplein.

Groetjes Sander

 

 

Ouder: Fleur

Ik ben Fleur, getrouwd met Niels en trotse moeder van Annabel   , Pjotr (groep5) en Eliane (groep1) en we wonen in Daalmeer, Alkmaar. Niet om de hoek van de Vroonermeerschool, maar voor de sfeer, visie op onderwijs en ontwikkeling van kinderen, rijden wij graag wat verder. Ik werk met veel voldoening en plezier als coach/ trainer persoonlijke ontwikkeling en daarnaast als consulent bij HONK en wat betreft vrije tijd, dat hoop ik over een paar jaar weer te hebben.

Onze Pjotr begon als kleuter in het startjaar van de Vroonermeerschool en door de kleinschaligheid toen, werd je als ouder bijna als vanzelf meegenomen in de ontwikkeling van de school. Naast de educatieve uitstapjes in de buurt, voelden we ons als ouders ook betrokken bij de strijd om een plek in het nieuwe gebouw. Van pleiten als ouders bij de gemeenteraad van Alkmaar voor een plek in het nieuwe gebouw, tot het ontmoeten van de tekenaar van de boeken van Boer Boris bij de boekwinkel, ouderavonden over KIVA, Pedagogisch Tact tot teamsmeetingen over de lockdowns en coronabeleid; door de jaren heen hebben we genoeg meegemaakt op en met school.

Dit komt ook niet in de laatste plaats door het team van de Vroonermeerschool; hun betrokkenheid is altijd verder gegaan dan alleen de betrokkenheid bij onze kinderen.

Met een aantal ouders hebben we ooit de oudercommissie opgericht, waar ik me nog steeds actief voor inzet. Maar daarnaast ben ik al een tijd ook deel van de MR. Ik wil me namelijk niet alleen betrokken voelen en zijn bij de activiteiten van de school, maar ook graag een bijdrage leveren aan het grotere geheel door een stem zijn namens andere ouders. Er worden allerlei onderwerpen besproken in de MR, zoals informatie over bestuur en beleid, het nieuwe gebouw, maar we kunnen ook zelf onderwerpen aankaarten als verkeersveiligheid of zorgen rondom de groei van het aantal kinderen (groepsindeling).

Mocht je daarom zelf een punt willen inbrengen ter bespreking, mag je mij of de andere ouders in de MR altijd een bericht sturen!

Groetjes Fleur Mulder

Ouder: Natasha

Hallo! Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Natasha Lupescu en ik ben getrouwd met Duncan en moeder van Connor en Kieran (Groep 4). Wij wonen sinds 2019 in Alkmaar en komen oorspronkelijk uit Haarlem. Ik werk 5 dagen per week als EA bij Microsoft. Ik werk in een groot internationaal team wat erg dynamisch is en heerlijk druk! 

Toen wij in Alkmaar kwamen wonen zijn we toen op zoek gegaan naar een school voor onze jongens en we kwamen snel uit bij de Vroonermeerschool. Wat ons erg aansprak was de filosofie en de betrokkenheid van zowel de leraren als de ouders. Wij vonden het ook erg fijn dat er thematisch gewerkt werd en dat er aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van de kinderen. Buiten dat sprak “de Gezonde school” ons erg aan en het feit dat lesgeven niet beperkt wordt tot de klaslokaal – heerlijk alle uitstapjes en buitenlesdagen! 

Ik ben eind vorig jaar bij de MR toegetreden, voornamelijk omdat ik graag mee denk en mee wil participeren om ervoor te zorgen dat niet alleen mijn kinderen maar ook de kinderen van andere ouders een prettige schooltijd hebben. Daarbij wil ik graag meehelpen om de MR op de kaart zetten, zodat ouders weten wat de MR nu precies doet voor de Vroonermeerschool. Ik vind het leuk en van belang om als ouder mee te blijven denken en praten over allerlei onderwerpen. Door deelname aan de MR krijg ik meer inzicht in het reilen en zeilen van de school en wil bijdragen aan een goede en open communicatie tussen school en ouders zodat de Vroonermeerschool voor het team, ouders en leerlingen een fijne school is en blijft. Tevens ben ik ook actief in de Ouder Commissie waar we met veel plezier alle leuke activiteiten van school organiseren. 

Mocht je willen deelnemen aan de OC of een vraag willen inbrengen bij de MR dan hoor ik het graag!

Besproken punten